1. Aanwezigheid

 

Alle teams dienen zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van hun 1e wedstrijd van het toernooi te melden bij het wedstrijdsecretariaat. De teams dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd gereed te staan bij hun speelveld.

 

2. Leeftijd

 

Speelgerechtigd aan het toernooi zijn spelers geboren op of na 01-01-2007. Een spelerslijst met namen en geboortedatum dient voor aanvang van het toernooi te worden ingeleverd.

 

3. Speelduur

 

De wedstrijden duren 1 x 15 minuten. De leiding van de wedstrijden is in handen van scheidsrechters van de KNVB. Het begin en einde van de wedstrijd wordt centraal aangegeven. Alleen voor het nemen van een strafschop mag deze tijd worden verlengd. Er wordt niet getost. De eerstgenoemde ploeg heeft doelkeus, de andere ploeg trapt af.

 

4. Puntentelling

 

Er wordt gespeeld in vier poules van zes teams, waarvan de loting tijdens de presentatie van de teams zal plaatsvinden. Binnen alle poules wordt een halve competitie afgewerkt. Na afloop van deze halve competitie spelen de nr's 1 uit iedere poule door middel van kruisfinales om de plaatsen 1 t/m 4. Volgens dezelfde systematiek spelen de nr's 2 om de plaatsen 5 t/m 8, de nr's 3 om de plaatsen 9 t/m 12, de nr's 4 om de plaatsen 13 t/m 16, de nr's 5 om de plaatsen 17 t/m 20 en de nr's 6 om de plaatsen 21 t/m 24.

 

Eindigen meerdere teams in de poule met een gelijk aantal punten, dan:

 

- beslist het onderlinge resultaat, anders

- het team dat de meest gescoorde doelpunten heeft, anders

- het doelsaldo

 

Mocht ook dat geen uitsluitsel bieden dan worden strafschoppen (*) genomen. Bij alle wedstrijden waar een winnaar uit dient te komen, worden bij een gelijke stand strafschoppen (*) genomen om een winnaar te verkrijgen. Er zal dus geen verlenging worden gespeeld, uitgezonderd de finale. Deze wordt met 2 x 5 minuten verlengt.

 

(*) strafschoppen dienen te worden genomen door 5 verschillende spelers die op het einde van de wedstrijd deelnamen aan het spel. Is de beslissing na deze reeks niet gevallen, dan wordt de strafschoppenserie voortgezet door spelers die nog geen strafschop hebben genomen en wordt er om en om geschoten.

 

5. Kleding

 

Iedere deelnemende vereniging dient voor reservekleding te zorgen. De in het programma als eerst genoemde team dient op verzoek in de reservekleding te spelen.

 

6. Disciplinaire straffen

 

Een speler die een gele kaart ontvangt, wordt genoteerd en gemeld bij de toernooileiding. Een tweede gele kaart betekent een rode kaart en uitsluiting voor de rest van die wedstrijd en de eerst volgende wedstrijd. Een rode kaart betekent uitsluiting voor de rest van die wedstrijd en minimaal voor de eerstvolgende wedstrijd. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de scheidsrechter in overleg met de toernooicommissie een zwaardere sanctie opleggen.

 

7. Richtlijnen 9x9

 

Achterlijnen

Van 16 meterlijn tot 16 meterlijn (16 meterlijn strafschopgebied wordt aan beide zijden verlengd met hoedjes over een afstand van ca. 8 meter: totale speelveld is ca. 56 meter)

 

Doelgebied keeper

- wordt gevormd door halve cirkel op de kop van het 16 meter gebied

- in dit doelgebied wordt keeper extra beschermd: mag niet gehinderd worden

 

Strafschopgebied

- 24 meter breed en 10 meter diep (zijkanten midden tussen de doelpaal en zijkant 16 meter).

 

Zijlijnen

- speelveld dus ca. 56 meter breed: zijlijnen worden d.m.v. hoedjes (minimaal om de 10 meter neergezet) 

  aangegeven.

 

Middenlijn/Middencirkel

- deze wordne van het volledige speelveld gebruikt.

 

Het Doel

- 6 meter bij 2 meter: indien de afmeting niet aanwezig is volstaat een doel van 5 meter bij 2 meter.

 

Spelregels

- het spel begint of wordt hervat, na een doelpunt, in het midden van het veld.

- de buitenspelregel is niet van toepassing.

- de strafschop wordt genomen op een afstand van 8 meter.

- de terugspeelbal niet in de handen nemen door de keeper.

- achterbal op 10 meter van de goal nemen (rand strafschopgebied).

- indien door keeper genomen: vanuit de handen nemen hierbij niet meer toegestaan.

- de hoekschop wordt genomen vanaf het kruispunt achterlijn 9x9 veld - 16 meterlijn 11x11 veld.

- een overtreding wordt altijd bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstander op minimaal 5

  meter afstand staat.

- een inworp wordt op een normale wijze genomen. Foutief genomen inworpen moet worden overgenomen.

- strafschop bij 6x2 meter doel op 9 meter van het doel. strafschop bij 5x2 meter doel op 8 meter van het doel.

- alleen de begeleiding, de scheidsrechter en spelers op het veld. ouders achter de hekken, de lijnen van het

  officiele speelveld kunnen als afrastering dienen. Afstand van de lijnen dus.

 

8. Overige bepalingen

 

Joer International stelt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of schade tijden, voor en na het toernooi ondervonden.

 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.