1. Aanwezigheid

 

Alle teams dienen zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van hun 1e wedstrijd van het toernooi te melden bij het wedstrijdsecretariaat. De teams dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd gereed te staan bij hun speelveld.

 

2. Leeftijd

 

Speelgerechtigd aan het toernooi zijn spelers geboren op of na 01-01-2009. Een spelerslijst met namen en geboortedatum dient voor aanvang van het toernooi te worden ingeleverd.

 

3. Speelduur

 

De wedstrijden duren 1 x 15 minuten. Er wordt 6x6 gespeeld op een veld met de afmetingen 42.5m x 30m. De leiding van de wedstrijden is in handen van scheidsrechters van de KNVB. Het begin en einde van de wedstrijd wordt centraal aangegeven. Alleen voor het nemen van een strafschop mag deze tijd worden verlengd. Er wordt niet getost. De eerstgenoemde ploeg heeft doelkeus, de andere ploeg trapt af.

 

4. Puntentelling

 

Er wordt gespeeld in vier poules van zes teams, waarvan de loting tijdens de presentatie van de teams zal plaatsvinden. Binnen alle poules wordt een halve competitie afgewerkt. Na afloop van deze halve competitie spelen de nr's 1 en 2 uit iedere poule door middel van kruisfinales om de plaatsen 1 t/m 8, alle nr's 3 en 4 uit iedere poule door middel van kruisfinales om de plaatsen 9 t/m 16. Volgens dezelfde systematiek spelen de nr's 5 en 6 om de plaatsen 17 t/m 24.

 

Eindigen meerdere teams in de poule met een gelijk aantal punten, dan:

 

- beslist het onderlinge resultaat, anders

- het team dat de meest gescoorde doelpunten heeft, anders

- het doelsaldo

 

Mocht ook dat geen uitsluitsel bieden dan worden strafschoppen (*) genomen. Bij alle wedstrijden waar een winnaar uit dient te komen, worden bij een gelijke stand strafschoppen (*) genomen om een winnaar te verkrijgen. Er zal dus geen verlenging worden gespeeld, uitgezonderd de finale. Deze wordt met 2 x 5 minuten verlengt.

 

(*) strafschoppen dienen te worden genomen door 5 verschillende spelers die op het einde van de wedstrijd deelnamen aan het spel. Is de beslissing na deze reeks niet gevallen, dan wordt de strafschoppenserie voortgezet door spelers die nog geen strafschop hebben genomen en wordt er om en om geschoten.

 

5. Kleding

 

Iedere deelnemende vereniging dient voor reservekleding te zorgen. De in het programma als eerst genoemde team dient op verzoek in de reservekleding te spelen.

 

6. Disciplinaire straffen

 

Een speler die een gele kaart ontvangt, wordt genoteerd en gemeld bij de toernooileiding. Een tweede gele kaart betekent een rode kaart en uitsluiting voor de rest van die wedstrijd en de eerst volgende wedstrijd. Een rode kaart betekent uitsluiting voor de rest van die wedstrijd en minimaal voor de eerstvolgende wedstrijd. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de scheidsrechter in overleg met de toernooicommissie een zwaardere sanctie opleggen.

 

7. Richtlijnen 6x6

 

Aftrap: de aftrap wordt genomen in het midden van het veld. Beide teams starten vanaf de eigen helft.

 

Keeperbal: wanneer de keeper een bal vangt die niet is uitgegaan, mag de keeper het spel voortzetten door de bal te gooien, passen of uit de handen te schieten

 

Achterbal: de achterbal wordt vanaf de grond genomen door de bal te passen of te schieten

 

Hoekschoppen: hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten vanaf het speelveld genomen door de bal in te dribbelen of te passen

 

Doelpunt: bij een doelpunt vindt de aftrap plaats in het midden van het veld. Beide teams beginnen weer vanaf eigen helft

 

Uitbal: als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal ingedribbeld

 

Vrije bal: een vrije bal mag in gedribbeld, gepast of geschoten worden

 

Terugspeelbal: een terugspeelbal mag door de keeper niet opgepakt worden

 

Afstand: de tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting

 

8. Overige bepalingen

 

Joer International als wel SC Helmondia stellen zich niet aansprakelijk voor verlies en/of schade tijden, voor en na het toernooi ondervonden.

 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.